Hjem

AALBORG MINIGOLF

Aalborg Y's Men's Club "Aalborghus"

vore sponsorer:

Aalborg Minigolf        Aalborg Y's Men's Club Aalborghus Skydebanevej 7, 9000  Aalborg Tel. 9813 3855

Formål

Aalborg Minigolf drives og passes af frivillige medlemmer af Y's Men's Club Aalborghus. Overskud fra driften anvendes ubeskåret til velgørende formål:


Lokalt støttes ungdomsarbejde og initiativer til børns og unges trivsel, herunder  spejderi i flere forskllige korps.

Børns ophold på Julemærkehjemmet i Hobro støttes med midler fra  minigolf.


I udlandet står Y's Men's Club Aalborghus sammen med andre bag opførelse af et børnehus for drenge ved Trinity skolen, Tanzania. I Grækenland hvor mange udledsagede flygtningebørn har brug for omsorg og beskyttelse, er vi med til at finansiere et meget vigtigt arbejde.

På Madagasgar støttes en skole for døve - der er et handicappet barn ellers af tradition ofte overladt til et liv i isolation.Minigiolf


Aalborg Minigolf er en oase kun 2,5 km fra centrum beliggende på Skydebanevej 5 (lige overfor Friluftsbadert). Her spilles, dystes og hygges hele sommeren. For små penge kan generationerne dyste i den udfordrende sport.

De mere øvede minigolfspillere træner løbende gennem hele sommeren og også de finder banens både udfordrende og dragende.

Mange foreninger og klubber nyder et aktivt sammenvær.

Fælles for alle er, at man nyder nogle hyggesstunder på den smukke Aalborg Minigolfbane.

I slutningen af sæsonen afholdes der hvert år Aalborg Mesterskab i Minigolf, en turnering der er åben for alle.

 

Adv. Ole Wagner
Mariager camping

4. maj 2019

Rikke Nielsen slår sæsonens første slag